Krzyżacy

Historycy, studenci historii którzy stworzą gremium do badania i pisania prawdziwej historii Prusów.

Krzyżacy

Postautor: Prus » sob gru 07, 2013 3:53 pm

Poprowadził wykład na temat Krzyżaków w Działdowie, wskazał ich dobrodziejstwo i że chronili oni Działdowian przed najazdami Prusów. No jak to, byliśmy tu od tysięcy lat, w Kurkach znaleziono urny z prochami Bałtów z przed 3 tysięcy lat od których wywodzi się plemię Prusów. Wychodzi na to że napadaliśmy sami na siebie, tylko po co mielibyśmy podbijać Ziemie zamieszkałe przez siebie. Krzyżacy wracają Panie Sławku .

Adam

Obrazek
Awatar użytkownika
Prus
Site Admin
 
Posty: 31
Rejestracja: ndz wrz 29, 2013 1:20 pm

Re: Krzyżacy

Postautor: salaf » ndz gru 08, 2013 2:40 pm

Zabiorą nam Malbork?!

autor: AK, Radio Praga, Prager Zeitung | 05.12.2013

Krzy­ża­cy do­ma­ga­ją się zwro­tu swo­ich zam­ków i te­re­nów. Na razie za­sy­pa­li wnio­ska­mi wła­dze cze­skie. Ale kto wie co bę­dzie potem, gdy Czesi się przed nimi ugną. Czy Krzy­ża­cy za­żą­da­ją zwro­tu Mal­bor­ka?
Kom­tu­ro­wie w bia­łych płasz­czach z czar­ny­mi krzy­ża­mi znów pod­no­szą łeb re­wi­zjo­ni­zmu! Na razie do­ma­ga­ją się zwro­tu zam­ków w cze­skich Su­de­tach i na Mo­ra­wach, ale kto wie, czy nie wy­cią­gną swych łap po Mal­bork!Zakon Krzy­żac­ki na­zy­wa się teraz Za­ko­nem Nie­miec­kim. W Cze­chach miał przed wojną roz­licz­ne wło­ści. Naj­pierw wy­własz­czy­li go hi­tle­row­cy, a potem ko­mu­ni­stycz­ny rząd Cze­cho­sło­wa­cji. Zakon, dzia­ła­ją­cy obec­nie jako or­ga­ni­za­cja cha­ry­ta­tyw­na, do­ma­ga się od Cze­chów zwro­tu ośmiu nie­ru­cho­mo­ści oraz 17,5 tys. hek­ta­rów ziemi. Za pod­sta­wę swych żądań sta­wia cze­ską usta­wę o zwro­cie wła­sno­ści ko­ściel­nej.
Zakon chce od­zy­skać m.​in. zamki Bo­uzov, So­vi­niec, Brun­tal oraz ku­rort Kar­lo­ve Stu­dan­ce, do któ­re­go przy­jeż­dżał m.​in. Vac­lav Havel. A co roku bawi tam wielu Po­la­ków.
Gdyby żą­da­nia Krzy­ża­ków zo­sta­ły speł­nio­ne, sta­no­wi­ło­by to po­waż­ny pre­ce­dens, który mógł­by roz­cią­gnąć się na inne kraje Unii Eu­ro­pej­skiej. Kto wie, czy zakon nie wy­stą­pił­by wtedy o zwrot zamku w Mal­bor­ku. Była to prze­cież sto­li­ca pań­stwa krzy­żac­kie­go.
Qui tacet, consentire videtur - kto milczy, zdaje się zezwalać
Awatar użytkownika
salaf
 
Posty: 11
Rejestracja: pt paź 25, 2013 6:55 am

Re: Krzyżacy

Postautor: Poganin » pt lis 07, 2014 8:27 pm

Taki każdy obiekt ktoś już użytkuje, prowadzą rożne działalności gospodarcze czy społeczne, a tu ktoś to wszystko chce zniszczyć lub z tego prowadzić zyski z wynajmu. To jest jakaś głupota z chciwości, zwłaszcza od firmy które mówi ze ma działalność charytatywną.
Poganin
 
Posty: 2
Rejestracja: śr gru 04, 2013 8:59 pm


Wróć do HISTORIA

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron